قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
معاون مردم یاری قرارگاه پدافند پرتوی مطرح کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها جهت ارتباط با مردم

 معاون مردم یاری قرارگاه پدافند پرتوی در مصاحبه با خبرنگار سایت قرارگاه پدافند پرتوی با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه‌ها جهت ارتباط با مردم، برنامه‌های معاونت مردم یاری برای استفاده از این ظرفیت‌ها را در این مصاحبه ارائه نمود. 

تخلیه حدوداً 200 نفر از مردم ساکن اطراف سایت شهید احمدی روشن در رزمایش پرتوی کاشان

از آنجاییکه حفاظت و صیانت از مردم، یکی از وظایف اصلی سازمان پدافند غیرعامل در برابر حوادث می باشد، قرارگاه پدافند پرتوی به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه دارد در هنگام بروز حوادث هسته ای و پرتوی تمام تلاش خود را بکار گیرد تا مردم کمترین آسیب را ببینند، برای این منظور در قرارگاه پدافند پرتوی معاونتی تشکیل گردیده است به نام معاونت مردم یاری. در مصاحبه پیش رو که با کارشناس معاونت مردم یاری مهندس قلی زاده ترتیب داده ایم، با این معاونت و نقش آن در قرارگاه پدافند پرتوی، بیشتر آشنا می شویم

الگوی ساختارکارگروه جستجو و نجات، تخلیه و اسکان و مراقبت جمعی در حوادث پرتوی

تأسیسات هسته­ ای، از جمله زیرساخت­ های حیاتی هر کشوری به شمار می­روند. یک حمله موفق در تأسیسات و مراکز هسته ­ای ممکن است باعث انفجار و آتش ­سوزی، اختلال در فرآیند تولید و خاموشی(تعطیلی)، تأثیر شدید اقتصادی، صدمات، مرگ و میر شود. هر چند نمی­ توان از بروز بحران جلوگیری نمود اما می­­توان با طراحی الگوی پاسخ مناسب، از شدت و پیامدهای آن کاست. ایجاد ساختار پاسخگویی و تشکیل تیم­های عملیاتی از مهم­ترین مسائل مطرح در مدیریت بحران­ و همچنین بحران­ های ناشی از حوادث پرتوی است. به دلیل اهمیت ساماندهی تیم ­های عملیاتی در شرایط اضطراری، تعیین ساختارهای مقابله در فاز قبل از وقوع بحران، از جمله فعالیت­ های اساسی در کاهش پیامدهای ناشی از حوادث هسته ­ای خواهد بود. در این راستا هدف مقاله حاضر بررسی کارگروه ­ها و تیم ­های عملیاتی می­ باشد که نقش پاسخگویی در امر جستجو و نجات، تخلیه و اسکان و مراقبت جمعی را دارند و ارائه الگوی ساختار پاسخ کارگروه و تیم ­های عملیاتی جستجو و نجات، تخلیه و اسکان و مراقبت جمعی در بحران­ های پرتوی می­ باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی می­ باشد که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ ای و از کتب، مقالات، تحقیق ­های مختلف داخلی و خارجی و همچنین مشاهده ­ها و تجربه­ های عملیاتی در حوزه مربوطه تهیه گردیده است. نتایج حاصله شامل معرفی کارگروه­ های عملیاتی، تشریح تیم ­های پاسخ، ارائه ساختار ملی پاسخگویی کارگروه جستجو و نجات، تخلیه و اسکان و مراقبت جمعی که در آن انواع گروه ­ها و تیم های مورد نیاز کارگروه شناسایی شده و برای مقابله با حوادث پرتوی  طبقه­ بندی گردیده و در انتها نیز به جمع ­بندی مباحث پرداخته شده است.

معاون مردم‌یاری قرارگاه پدافند پرتوی مطرح کرد؛ برنامه‌ریزی‌های اولیه برای تشکیل سازمان جوانان در حوزه پدافند پرتوی در دست اقدام می باشد

مهندس مجید رمضانی ، معاون مردم‌یاری قرارگاه پدافند پرتوی کشور مطرح کرد؛

برنامه‌ریزی‌های اولیه برای تشکیل سازمان جوانان در حوزه پدافند پرتوی در دست اقدام می باشد در ضمن توجه جدی به استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد (سمن‌ها) در حوزه پرتوی از اولویتهای سال 95 می باشد.

حوادث پرتویی و نحوه ی مقابله با آن
مقدمه: امروزه خطرات ناشی از پرتوهای یون ساز از جمله عوارض انسانی آن، بر هیچ کس پوشیده نیست و با توجه به
بالا بودن آمار حوادث و بلایا در ایران چگونگی مدیریت آن امر بسیار مهمی به شمار م یرود.در این میان داشتن کادر
بهداشتی درمانی مجرب و کار آمد، ضروری و اجتناب ناپذیراست.هدف از ارائه این مقاله آشنا کردن جامعه ی پرستاران
با حوادث پرتویی و نحوه ی مقابله با آن در بحران ها می باشد.
نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست
مشارکت را می توان فرآیندی برای آموزش مردم به شرکت در اتخاذ تصمیمات گروهی و در عین حال سهیم شدن در مسئولیت ها دانست که امروزه بیشتر در کنار واژه توسعه بکار گرفته می شود که ازآن با عنوان توسعه مشارکتی یاد می شود و تمامی ابعاد توسعه اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد .  واقعیت امر این است که امروزه گذر به شیوه مشارکتی در تصمیم گیری ها ، برنامه ریزی و ادارة امور ، گریز ناپذیر و ضروری بنظر میرسد زیرا از یک سو ظرفیت ها برای جلب مشارکت و حضور مردم بالا رفته است و از سوی دیگر مسائل پیچیده تر از آن هستند که به وسیله تعداد معدودی قابل حل باشند.
امنیت شهری و و مدیریت بحران با رویکردی به پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل امروزه به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای جوامع بشری به منظور دست یافتن به اهداف خود از طریق غیر نظامی می باشد. این رویکرد در تمام جوامع و در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و  زیست محیطی صورت می گیرد. یکی از مهمترین ابعاد اجرایی نمودن پدافند غیر عامل ناامن جلوه دادن محیط های زندگی بشری از جمله شهرها می باشد. زیرا شهرها با توجه به انبوهی جمعیت و پراکندگی و تنوع شغل و نیز کاهش انسجام اجتماعی و تنزل روابط اجتماعی، بستر مناسبی برای ایجاد این ناامنی و کاهش همبستگی اجتماعی می باشد. لذا یکی از مهمترین راهکارهایی که می تواند این معضل را تا حدودی حل نماید و یا اثرات سوء ناامنی را کاهش دهد سرمایه اجتماعی است.
الزامات و راهکارهای جلوگیری از خسارات ناشی از بحرانهای طبیعی با استفاده از الگوهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
مدیریت بحران، به عنوان یکی از بارزترین اقدامات اولیه در پدافند غیرعامل مطرح است. آگاهی از ارتباط میان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل باعث ایجاد همبستگی میان سازمانها و ارگانهای مسئول خواهد شد. در این بین نقش پیشگیری در کاهش خسارات و صدمات در مواقع سوانح طبیعی، یکی از اصلیترین هدفهای مدیریت بحران است. در این مقاله سعی بر آن است، با رجوع به منابع مرجع به مفهوم شناسی دقیقی از بحران، مدیریت بحران، سوانح طبیعی، و انواع بحرانها پرداخته و در ادامه نیز اقدامات اولیه، موانع موجود در مدیریت بحران بحث و بررسی شود. در تدوین این مقاله از روش اسنادی - کتابخانهای از منابع مختلف بین المللی و داخلی، و مقاله های ارائه در کنفرانس و همایش های ملی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است، تاکید بر مدیریت بحران به عنوان پایه اصلی پدافند غیرعامل باعث کاهش شدید هزینه ها، افزایش کارایی طرحهای دفاعی، افزایش توان دفاعی مردمی، افزایش روحیه همبستگی مردمی،کاهش آسیب پذیری، افزایش احتمال بازسازی و بازپروری تجهیزات و تاسیسات و افزایش قابلیت سیستم در کشور خواهد شد. در پایان با توجه به مطالعات و بررسی صورت گرفته در این زمینه پیشنهاد میگردد مدیریت بحران در راس اصل فعالیت ها و پروژههای در کشور قرار گیرد.
اصول و ملاحظات مربوط به برنامه ریزی و مدیریت انبارهای ذخیره سازی اقلام اساسی از منظر پدافند غیر عامل
از جمله مباحث مشترک بین مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مسئله ذخیره سازی اقلام اساسی برای مواقع اضطراری و بحرانی است. به طوری که یکی از موضوعات مهم و حیاتی بعد از وقوع هرگونه حوادث طبیعی یا عمدی، موضوع تأمین اقلام اساسی مورد نیاز آسیب دیدگان است. بعد از وقوع هرگونه ناامنی به طور معمول نظام بازار و توزیع به دلیل صدمه دیدن تأسیسات و اماکن تجاری و خدماتی، آسیب دیدن راههای ارتباطی، سوء استفاده برخی از افراد و دلایل دیگر با شوک شدید مواجه شده و روند دسترسی مردم به اقلام اساسی با مشکل مواجه می شود. به همین دلیل مدیریت نظام توزیع اقلام اساسی در زمان وقوع جنگ یا مخاطرات دیگر برای رساندن بدون وقفه و به مقدار کافی برای کنترل و سر و سامان دادن اوضاع آشفته بسیار حائز اهمیت است در غیر اینصورت به دلیل شرایط نابسامان و عدم تعادل روحی و روانی مردم، مشکل اختلال در نظام توزیع شرایط را بسیار بغرنج تر         می نماید.
عوامل موثردرنقش آفرینی مردم دربحران زلزله
مقدمه:وقوع حوادث طبیعی گسترده بویژه درشهرهای بزرگ همواره با پیامدهای منفی،بی نظمی وآشفتگی همراه است .کلان
شهرتهران نه تنهاازخطر زلزله ایمن نیست بلکه سالها ست درانتظارزلزله ویرانگرباقدرت بیش از 6ریشتربه سرمی برد. مدیران
شهری بمنظورکنترل نمودن بحران های پیش رو باید نهایت توان موجوددرشهررابکارگیرند.دراین میان برای دستیابی به
موفقیت های بزرگ باید از مشارکت مردمی به خوبی بهره برد، زیرا بدون مشارکت شهروندان بحران تبدیل به فاجعه خواهد
شد.در شرایط فعلی لازم است همزمان با ایجاد بسترهای تامین سازه های امن درشهر،گام های جدی تری برای بالا بردن توان
آمادگی وپاسخگویی منابع انسانی برداشته شود
پنل کاربری