قرارگاه پدافند پرتویی
بهداشت و درمان
»
ارتقاء دانش مواجه با مصدومین حوادث هسته‌ای و پرتوی در دانشگاه‌ها

خانم دکتر میرکتولی در مصاحبه با خبرنگار قرارگاه پدافند پرتوی مطرح کرد: به‌منظور مدیریت حوادث و برای ایجاد دانش در رابطه با بحث مصدومان هسته‌ای و پرتوی؛ می‌خواهیم برای دریافت اطلاعات در دانشگاه شبکه ایجاد کنیم.

رادیوبیولوژی، آسیب های پرتوی و درمان

در نوامبر 1895 میلادی ویلهم کنراد رونتگن استاد فیزیک دانشگاه ورسبورگ آلمان به شناخت پرتو جدیدی بنام اشعه ایکس دست یافت. پس از آن اهمیت استفاده از تصاویر حاصل از اشعه ایکس در تشخیص پزشکی فوراً شناخته شد و بلافاصله مورد بهره برداری قرارگرفت.

پنل کاربری