قرارگاه پدافند پرتویی
اخبار
»
کره شمالی بمب هیدروژنی آزمایش کرد

کره شمالی از آزمایش موفقیت آمیز بمب هیدروژنی خبر داد و تلویزیون این کشور نیز اعلام کرد رهبر کره شمالی شاهد آزمایش بمب هیدروژنی بوده است.

امروز اهمیت پدافند غیر عامل قاعدتاً برای مسئولین بایستی شناخته شده باشد.
امروز اهمیت پدافند غیر عامل قاعدتاً برای مسئولین بایستی شناخته شده باشد.
قرارگاه پدافند پرتوی این قابلیت را دارد که هر نوع حادثه را کنترل و با آن مقابله کند.
سردار جلالی درباره اهداف تشکیل قرارگاه پدافند پرتوی در کشور اظهار داشت: قرارگاه پدافند پرتوی این قابلیت را دارد که هر نوع حادثه نشت هسته ای، صنعتی، حوادث تروریسم هسته‌ای و هر نوع حادثه‌ای که در حمل و نقل اتفاق بیافتد را کنترل و با آن مقابله کند.
پنل کاربری