قرارگاه پدافند پرتویی
آموزش »
آموزش عمومی
»
هسته پرتوزا تکنسیم
شناسه : 4449453
تاریخ ارسال : 11:27 - 1397/07/23

تکنسیم با نماد شیمیایی Tc، فلز پرتوزای خاکستری درخشانی است. مقدار بسیار کمی از این فلز به طور طبیعی وجود دارد و عمدتاً به طور مصنوعی تولید می­شود. 99Tcطی عملکرد راکتورهای هسته‌­ای تولید می‌­شود، همچنین یک محصول جانبی انفجارهای سلاح‌­های هسته‌­ای است. این هسته پرتوزا در پسماندهای هسته­‌ای نیز وجود دارد.

99mTc   یک شکل کوتاه عمر از99Tc است که، به عنوان یک ابزار تشخیصی در پزشکی مورد استفاده قرار می­‌گیرد. نیمه عمر این حالت شبه پایدار 6 ساعت است، لذا 99mTcبه مدت طولانی در بدن و محیط­زیست باقی نخواهد ماند.

1- تکنسیم در محیط­زیست

  هوا، آب دریا، خاک، گیاهان و حیوانات دارای غلظت بسیار کمی از99Tc  می­باشند.به علت نیمه عمر طولانی آن، 99Tcمدت زمان طولانی در محیط­زیست باقی می­ماند.

  ماده آلی در خاک و گل و لای، موجب کاهش سرعت انتقال  99Tc  می­شود. در حضور اکسیژن، گیاهان به راحتی ترکیبات تکنسیم را از خاک دریافت می­کنند. برخی از گیاهان مانند جلبک های قهوه­ای در آب دریا و حیوانات دریایی قادر به تغلیظ  99Tcدر پیکر خود، می­‌باشند.

 

2- منابع تکنسیم

  مقادیر کمی از 99Tcبخشی از محیط­زیست هستند و در غذا و آب یافت می‌­شوند.  ممکن است در نزدیکی اماکن آلوده مانند تأسیسات ساخت سلاح‌­های هسته­‌ای یا تأسیسات چرخه سوخت هسته­‌ای، مقادیر بیش­تری از این رادیونوکلئید یافت شود.

  پرتوگیری ناشی از تکنسیم در محیط­زیست محتمل نیست. بیش­ترین میزان پرتوگیری انسان از تکنسیم، طی استفاده از99mTcدر پزشکی هسته‌­ای رخ می­‌دهد.

3- تکنسیم و بهداشت

  در صورت ورود 99Tcبه بدن انسان ممکن است، مخاطرات سلامتی ایجاد شود. در بدن انسان، این رادیونوکلئید  در غده تیروئید و دستگاه گوارش تجمع می‌­یابد. با این وجود، اکثراً 99Tcبه همراه مدفوع دفع خواهد شد. مانند سایر مواد پرتوزا، در صورت پرتوگیری امکان افزایش احتمال سرطان و سایر اثرات سلامتی وجود دارد.

پنل کاربری