قرارگاه پدافند پرتویی
آموزش »
آموزش عمومی
»
هسته پرتوزا کبالت
شناسه : 4444121
تاریخ ارسال : 10:58 - 1397/07/11

کبالت دارای نماد شیمیایی Coاست.کبالت فلزی سخت، خاکستری-آبی و در شرایط عادی جامد است . این فلز خواصی مشابه آهن و نیکل دارد و مانند آهن دارای خاصیت مغناطیسی است.60Co متداول­ترین حالت پرتوزای کبالت است. 60Coیک محصول جانبی از عملکرد راکتور هسته‌­ای است. این ایزوتوپ هنگامی که سازه‌­های فلزی مانند میله­‌های فولادی در معرض تابش نوترون قرار می­‌گیرند، شکل می­‌گیرد.

1- کبالت در محیط‌‌زیست
  مقادیر بسیار کمی از60Co  در محیط‌زیست، ناشی از تأسیسات هسته‌ای وجود دارد. بر اساس مقررات کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای  اجازه‌ی تخلیه مقادیر کم 60Co از تأسیسات مجاز، وجود دارد.

2- منابع کبالت

رادیونوکلئید 60Co  به عنوان یک منبع تابش در بسیاری از کاربردهای صنعتی معمول، مانند دستگاه‌های اندازه‌گیری سطح و ضخامت سنج‌ها، همچنین جهت پرتودرمانی در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرتوگیری تصادفی ممکن است، به عنوان نتیجه‌ای ناشی از گم‌شدن یا دفع نامناسب منابع پزشکی و صنعتی باشد. یکی دیگر از راه‌های پرتوگیری تصادفی که به ندرت رخ می‌دهد، پرتوگیری تصادفی ناشی از استفاده‌ی نادرست از منبع کبالت در یک مرکز بازیافت فلز یا کارخانه فولاد است.
بیش‌ترین پرتوگیری عمدی ناشی از 60Co در آزمایش‌ها و درمان‌های پزشکی صورت می‌گیرد. در این موارد، جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب سلامتی و ایجاد کیفیت بهتر در مراقبت‌های پزشکی، پرتوگیری به شدت کنترل شده است.


3- کبالت و بهداشت
  از آنجا که رادیونوکلئید60Co  از طریق تابش گاما واپاشی می‌کند، پرتوگیری خارجی ناشی از این رادیونوکلئید می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد. درصورت بلع، بیش‌ترین مقدار 60Co از طریق مدفوع، دفع خواهد شد. با این حال، مقدار کمی 60Co توسط کبد، کلیه‌ها و استخوان‌ها دریافت می‌شود. 60Co جذب شده توسط کبد، کلیه‌ها یا بافت استخوانی می‌تواند باعث ایجاد پرتوگیری داخی ناشی از پرتو گاما شود. این امر ممکن است، سبب ایجاد سرطان شود.
  استفاده‌ی نادرست از یک منبع صنعتی بزرگ 60Co می‌تواند منجر به پرتوگیری شدید شود و باعث سوختگی‌های پوستی، بیماری حاد پرتوی یا مرگ شود.

پنل کاربری