قرارگاه پدافند پرتویی
آموزش »
آموزش عمومی
»
هسته های پرتوزا( رادیونوکلئیدها)
شناسه : 4430117
تاریخ ارسال : 08:26 - 1397/06/31

حالت پرتوزای عناصر، هسته پرتوزا( رادیونوکلئید) نامیده می شود. برخی از هسته‌های پرتوزا(  رادیونوکلئیدها) به طور طبیعی در محیط‌زیست یافت می‌شوند؛ موارد دیگر به صورت مصنوعی و با هدف قبلی یا به صورت محصولات فرعی واکنش‌های هسته‌ای تولید می‌شوند.

هر هسته پرتوزا تابش خود را با آهنگ منحصر به فردی منتشر می‌کند، که بر اساس نیمه عمر اندازه‌گیری می‌شود. نیمه عمر پرتوزا، زمان مورد نیاز برای واپاشی نیمی از اتم‌های پرتوزا موجود جهت واپاشی است. واپاشی پرتوزا زمانی رخ می‌دهد که، یک ایزوتوپ پرتوزا به ایزوتوپ پرتوزای دیگر تبدیل شود. طی فرآیند واپاشی برخی از انواع تابش گسیل می‌شوند. برخی از هسته‌های پرتوزا دارای نیمه عمر چند ثانیه و برخی دیگر دارای نیمه عمر میلیون‌ها سال هستند.
  در ادامه مطالبی در رابطه با 12 هسته پرتوزا مورد استفاده در موارد پزشکی، تجاری و نظامی بیان خواهد شد. توضیحات برای هر هسته پرتوزا شامل خواص عنصر، نحوه‌ی حرکت آن در محیط‌ زیست، منبع آن و اثرات بالقوه‌ی هسته پرتوزا بر سلامت هستند. 

 

 

پنل کاربری