قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
الگوی ساختارکارگروه جستجو و نجات، تخلیه و اسکان و مراقبت جمعی در حوادث پرتوی
شناسه : 492314
تاریخ ارسال : 16:03 - 1395/08/09

تأسیسات هسته­ ای، از جمله زیرساخت­ های حیاتی هر کشوری به شمار می­روند. یک حمله موفق در تأسیسات و مراکز هسته ­ای ممکن است باعث انفجار و آتش ­سوزی، اختلال در فرآیند تولید و خاموشی(تعطیلی)، تأثیر شدید اقتصادی، صدمات، مرگ و میر شود. هر چند نمی­ توان از بروز بحران جلوگیری نمود اما می­­ توان با طراحی الگوی پاسخ مناسب، از شدت و پیامدهای آن کاست. ایجاد ساختار پاسخگویی و تشکیل تیم ­های عملیاتی از مهم­ترین مسائل مطرح در مدیریت بحران­ و همچنین بحران­ های ناشی از حوادث پرتوی است. به دلیل اهمیت ساماندهی تیم ­های عملیاتی در شرایط اضطراری، تعیین ساختارهای مقابله در فاز قبل از وقوع بحران، از جمله فعالیت­ های اساسی در کاهش پیامدهای ناشی از حوادث هسته ­ای خواهد بود. در این راستا هدف مقاله حاضر بررسی کارگروه ­ها و تیم ­های عملیاتی می­ باشد که نقش پاسخگویی در امر جستجو و نجات، تخلیه و اسکان و مراقبت جمعی را دارند و ارائه الگوی ساختار پاسخ کارگروه و تیم ­های عملیاتی جستجو و نجات، تخلیه و اسکان و مراقبت جمعی در بحران­ های پرتوی می­ باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی می­ باشد که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ ای و از کتب، مقالات، تحقیق ­های مختلف داخلی و خارجی و همچنین مشاهده ­ها و تجربه­ های عملیاتی در حوزه مربوطه تهیه گردیده است. نتایج حاصله شامل معرفی کارگروه­ های عملیاتی، تشریح تیم ­های پاسخ، ارائه ساختار ملی پاسخگویی کارگروه جستجو و نجات، تخلیه و اسکان و مراقبت جمعی که در آن انواع گروه ­ها و تیم های مورد نیاز کارگروه شناسایی شده و برای مقابله با حوادث پرتوی  طبقه­ بندی گردیده و در انتها نیز به جمع ­بندی مباحث پرداخته شده است.

دانلود متن کامل مقاله...

پنل کاربری