قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
معاون مردم یاری قرارگاه پدافند پرتوی مطرح کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها جهت ارتباط با مردم
شناسه : 4518612
تاریخ ارسال : 11:55 - 1397/12/25

 معاون مردم یاری قرارگاه پدافند پرتوی در مصاحبه با خبرنگار سایت قرارگاه پدافند پرتوی با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه‌ها جهت ارتباط با مردم، برنامه‌های معاونت مردم یاری برای استفاده از این ظرفیت‌ها را در این مصاحبه ارائه نمود.

به عنوان اولین سؤال لطفاً هدف از ایجاد معاونت مردم یاری را شرح دهید

یک تقسیم کار بین سازمان انرژی اتمی و سازمان پدافند غیرعامل ایجاد شد از باب اینکه مدیریت حوادث داخل سایتی اصطلاحاً آن سایت با سازمان انرژی اتمی است و مأموریت مدیریت بحران‌ها در محدوده بیرون سایت با سازمان پدافند غیرعامل و مشخصاً با قرارگاه پدافند پرتوی است. مرکز ثقل اقدامات  مدیریتی از جنس بحران در محدوده بیرون سایت درحقیقت موضوع مردم و مدیریت مردم در شرایط بحران‌های این‌چنینی است لذا اگر ساختاری هم بخواهد شکل بگیرد در اصل باید با رویکرد مدیریت مردم سازمان‌دهی شود، با توجه به اهمیت ماجرا در حقیقت عمده کار متمرکز هست بر روی مردم، سازمان پدافند غیرعامل لازم دید که یک معاونتی مستقلاً موضوع مردم را پیش ببرد لذا یک معاونتی در قرارگاه پدافند پرتوی تعریف شد با عنوان معاونت عملیات مردم یاری. مشخصاً این معاونت بناست حوزه مردم را راهبری نماید.عمده اقداماتی که در قالب شرح وظایف این معاونت تعریف شده و در اصل اگر بخواهیم اصولی که در سند هادی این معاونت هست را برداشت کنیم، اولین و مهمترین اصلش بحث هشدار اولیه و یا هشدار صریح است. درعمده متون دفاع غیرنظامی کشورهای مختلف اولین اصل دفاع غیرنظامی که در حقیقت خود مفهوم دفاع غیر نظامی بحث مدیریت مردم در شرائط بحران ناشی از جنگ هست را بحث (ارلی وارنینگ) یا هشدرا سریع یا اولیه یا اعلام خطر آورده‌اند، چرا؟ از باب اینکه اگر این موضوع خوب اتفاق بیافتد، در زمان مناسب اتفاق بیافتد و گستره مردمی را پوشش دهد ما تبعات به شدت پایین تری خواهیم داشت تا زمانیکه این موضوع اتفاق نیافتد لذا اولین اصلی که در قالب شرح وظایف این معاونت قابل بررسی هست بحث ارلی وارنینگ یا اعلام خطر به مردم هست این هم دوحوزه پیدا می‌کند یکی بحث خود اعلام خبر و یکی بحث شبکه ای که می‌خواهد این خبر را بین مردم توزیع و منتقل کند که در اصل ما به ‌دنبال این هستیم که اول این شبکه رو معماری و بعد چند لایه کنیم یعنی شما مثلاًٌ اگر بخواهید یک وضعیتی را به مردم اعلام کنید علی القاعده یک لایه‌ی شما صدا و سیما خواهد بود یک لایه شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی خواهد بود، یک لایه می‌تواند ظرفیت های محلی باشد مثلاً شما می‌توانید از تمام ظرفیت‌هایی که قابلیت ارتباط با مردم را دارد از طریق صوت یا هر طریق دیگری استفاده کنید مثلاً تریبون مساجد و تریبون اماکن اداری می‌توانند این اطلاع رسانی را به مردم داشته باشند. پس یک لایه استفاده از ظرفیت های محلی است که باید لینک شود به مرکز فرماندهی و کنترل و در اختیار آن مرکز فرماندهی و کنترل استانی قرار گیرد که به محض  اینکه خواستند وضعیتی را به مردم اعلام کنند بتوانند از این لایه هم استفاده کنند. و یک لایه هم می‌تواند مختص خود ساختار فرماندهی استانی باشد، یعنی قرارگاه پدافند پرتوی استان‌های هسته‌ای بیایند یک سیستم مستقل از این سه لایه‌ای که من برای شما برشمردم برای خودشان اختصاصی طراحی کنند که این هم می‌شود لایه چهارم. پس بنابراین این یکی از اصولی است که ما در معاونت مردم یاری باید به آن بپردازیم که اصل مهمی است. از این مرحله که رد می‌شویم عمده مسائلی که در ذیل اصول می‌توان تعریف کرد مباحثی چون امداد، جستجو ونجات،تخلیه، اسکان اضطراری، تأمین نیازهای اساسی مردم از جنس غذا، آب، بسته‌های بهداشتی، دارو، بازیابی روحی و روانی، مدیریت شایعات که در حوادث پرتوی مرسوم هست می‌باشد.همه این مواردی که عرض کردم می‌تواند در قالب اصولی که معاونت مردم یاری باید به آن بپردازد تعریف شود. یک اتفاقی در کشور افتاده و سازمان هم از این اتفاق در حقیقت متعسر است و آن هم چندگانگی مدیریت مردم در حوادث است یعنی شما می‌ببینید که دستگاه های متولی در حوزه مدیریت مردم، وقتی منشأ حادثه طبیعی باشد بر اساس یک قانونی کار می‌کنند و وقتی منشأش غیر طبیعی میشود و می‌آید در حوزه حوادث پرتوی، زیستی و شیمیایی و حوزه مأموریت های سازمان پدافند غیرعامل، قانونی که همان دستگاه‌ها بر اساس همان قانون در حوادث طبیبعی عمل می‌کنند قانون دیگر است، دستگاهها با یک دو گانگی قوانین مواجه‌اند یا اصطلاحاً بگویم هم افزایی ندارند یا یک عبارت دیگری که میشود گفت عدم یکپارچگی در قوانین، وضعیتی را بوجود آورده که شما در سطح مدیریتی نمی‌توانی ظرفیت‌های استان رو به شکل هم افزا و اثر بخش پای کار بیاوری. این مشکلی است که به نظر میرسد باید در سطح استراتژیک حل شود وحوزه کاری ما را در بر نمی‌گیرد ولی آن چیزی که به ما مربوط می‌شود و مشخصاً باید برای آن برنامه داشته باشیم، این اصولی است که من خدمت شما عرض کردم. حالا این اصول را ما با چه ساختاری می‌خواهیم در استان پیاده کنیم؟ مشخصاً این چند تا اصولی که من خدمت شما عرض کردم ذیل دو کارگروه در قالب قرارگاه‌ استانی تعریف می‌شود که این دو کارگروه تحت راهبری معاونت عملیات مردم یاری قرارگاه پدافند پرتوی هستند. یکی از این کارگروه‌ها کارگروه تأسیسات زیربنایی است که وظیفه‌اش در حقیقت مباحث عملیاتی مثل کارهایی از جنس پسمانداری است البته پسمانداری این بحران‌ها مقداری با پسمانداری شهری متفاوت است مثلاً شما آنجا جمع آوری آب ناشی از باراندگی را دارید، خوب این هیچ ملاحظه خاصی ندارد در شهرداری با آن تجهیزات و و جدول تجهیزاتی که دارند آقایان کار می‌کنند اما یک زمانی جمع آوری این آب ناشی از رفع آلودگی مواد پرتوی است، خوب اینجا شرائط فرق می‌کند، نیروها باید آموزش ببینند، در زمینه تجهیزات نیز نیاز به تجهیزات خاص ویژه به غیر از تجهیزات فعلی است که بایستی در جدول تجهیزات‌شان دیده شود اگر هم نه نیازی نیست که تجهیزات اضافی دیده شود، آن الزامات آموزشی را حداقل این پرسنل ببینند که تفاوت‌های این کا را با بحران های طبیعی درک کنند. این یکی از کارگروه‌های ما است که مسؤولیت مستقیم‌ آن در استانها با شهرداریها است یعنی شهرداری به عنوان رئیس کارگروه است. یک کارگروه دیگر ما کارگروه امداد و نجات، تخلیه، اسکان اضطراری و مراقبت جمعی است که این کارگروه هم مسئولیت استانیش مشخصاً با جمعیت هلال احمر استان است که هلال احمر موظف است دستگاه‌هایی را که برای انجام این مأموریت می‌توانند به هلال احمر کمک کنند را به همراه ظرفیت هایشان شناسایی و برای هر کدام از این ظرفیت‌ها مأموریت تعریف کند که بتواند مأموریت خودش را در شرائط بحران های پرتوی جلو ببرد این یک کلیاتی از مأموریت معاونت مردم یاری قرارگاه پدافند پرتوی که خدمت شما عرض کردم
 
لطفاً در مورد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معاونت مردم یاری توضیح دهید
 
برنامه بلند مدت یک مقداری شاید از حیطه اختیارات و وظایف معاونت مردم یاری قرارگاه فراتر برود و  یک وجه ملی تر پیدا کند، هر جایی که بحث مردم مطرح است شما بخواهید و نخواهید برای مدیریت صحنه بایستی روی فرهنگ مردم کار کنید یعنی شما هر برنامه‌ای که بنویسید بهترین برنامه با بهترین ویژگی‌ها که جزء پیشرفته ترین برنامه باشد، اگر حوزه فرهنگی مردم با شما همراهی نکند برنامه شما ناتمام خواهد ماند یعنی به ثمر نمی‌رسد. بر فرض مثال ما اگر یک نمونه بخواهیم بگوییم، مثلاً در توزیع اقلام در حوادث پرتوی، شما در نظر بگیرید بحرانی اتفاق افتاده از جنس پرتوی ما با یک سیرعظیمی از شایعات در فضای مجازی مواجه هستیم از قیبل آلودگی محیط زیست، آلودگی مواد غذایی،غیرقابل سکونت بودن سکونت‌گاه‌های مردم به نحوی که مردم  برای همیشه باید از این منطقه  خداحافظی کنند  این فقط گوشه‌ای از جریانی است که تولید می‌شود در  زمان بحران و حالا شما می‌خواهید مردم را مدیریت کنید، اگر این زمینه فرهنگی را قبل از بحران در مردم ایجاد نکرده باشید که مردم به چه تریبون‌هایی اعتماد کنند، حرف چه کسی را بپذیرند یا نپذیرند، بر مبنای چه دستورات و اقدامات چه رویه ای را عمل کنند علی القاعده هر برنامه ای را که شما در فاز میان مدت و کوتاه مدت داشته باشید، چون این زیرساخت بلند مدت رو ندارد، برنامه موفق نخواهد بود یعنی شما در یک برنامه بلند مدت باید برنامه ریزی کنید برای ارتقاء سطح فرهنگی مردم، برای شرایط بحران که مردم چه رفتاری ازشان سر بزند، جلوی چه رفتاری را بگیرند، با چه ساختارهایی نهایت هماهنگی و همکاری را داشته باشند یا ظرفیت های مردمی چگونه در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار بگیرد که بتوانند مردم را مدیریت کنند اصطلاحاً می‌گویند مدیریت بحران جامعه محور، این مدل مدیریت بحران جامعه محور در جوامعی امکان پیاده سازی دارد که سطح فرهنگی مردم سطح فرهنگی مطلوب و بالایی باشد چون عمده نقش بر دوش مردم است. پس یکی از برنامه های بلند مدت ما این است که برویم به سمت یک فرهنگ سازی عمیق در حوزه مردمی بخاطر این که سطح فرهنگ مردم را در شرایط بحران بتوانیم ارتقاء دهیم برنامه‌های میان مدت ما برنامه‌های عملیاتی تر خواهد بود که الان برنامه‌های جاری که دارد تعریف می‌شود از این جنس است که عمده آن هم تهیه طرح‌های عملیاتی است یعنی همین اصولی که در موردش صحبت کردیم از جنس امداد، جستجو ونجات،تخلیه، اسکان اضطراری و اعلام خبر و خطر، اینها چگونه عملیاتی شود. طرح ما برای عملیاتی کردن این موضوع چیست؟ در این طرح ما باید مشخص کنیم که پیامدهای حادثه در خصوص این اصول خاص به چه شکل خواهد بود به عنوان مثال از ده تا سناریو استان بوشهر، اگر سناریو شدید را در نظر بگیریم ، در این سناریو جدید ما چند تا مصدوم احتمالی خواهیم داشت ، این مصدومین نیاز به چند تا تیم امداد ونجات دارند، جهت رها سازی و انتقال به خارج از منطقه آلوده، این تیم ها به چه تجهیزاتی نیاز دارند و چه آموزش هایی باید ببینند و همه این سؤال‌ها و همه این فعالیت‌هایی که می بایست در شرایط بحران، این تیم‌های عملیاتی پاسخ دهند، در قالب آن طرح‌ها بایستی در قالب برنامه‌های میان مدت به آن پرداخته شود و این طرح‌ها تهیه شود. این می‌شود یکی از مهم‌ترین کارها یا برنامه‌های میان مدت معاونت مردم یاری که ما الان با توجه به تعداد استان‌های  پرتوی و هسته‌ای که داریم که 5 تا استان است با توجه به اولویت بندی که از طرف خود معاونت عملیات  قرارگاه اعلام شده ، چون استان بوشهر در اولویت اول بود هم اکنون در حال حاظر در برنامه‌های 97 ، تهیه طرح مردم یاری استان بوشهراست که اگر شرح خدمات این پروژه رو نگاه کنید همه این مسائلی را که من گفتم در قالب مأموریت های معاونت مردم یاری برای بوشهر تعریف شده که این هم یکی از برنامه‌های میان مدت است.
اما برنامه‌های کوتاه مدت، ما در برنامه‌های کوتاه مدت سعی کردیم هرجا، هر استان، هر دستگاه و هر نهادی که ظرفیت ارتباط گیری با مردم را دارد شناسایی کنیم و از ظرفیت‌های آنها به نفع خودمان استفاده کنیم. مثلاً سازمان پیش‌گیری و مدیریت بحران شهر تهران در راستای مأموریت خودش می‌خواهد در قالب گروه‌های مردمی دوام (داوطلبین واکنش اظطراری محله)، مردم را سازماندهی کند، این گروه‌ها سازماندهی می‌شوند جهت بکارگیری در بحران های طبیعی مشخصاً زلزله شهر تهران. این گروه ها تحت آموزش‌های این سازمان قرار می‌گیرند، در رزمایش‌های مختلف شرکت می‌کنند، در همایش‌ها و نشست‌های تخصصی که این سازمان برایشان پیش بینی می‌کند شرکت می‌کنند، ما آمدیم این ظرفیت را به نفع خودمان بکار گرفتیم، گفتیم این گروه‌های مردمی را در اختیار ما بگذارید، ما آموزش‌هایی را که مرتبط به حوادث پرتوی است در کنار آموزش‌هایی که شما میدهید از طریق مدرسین خودمان منتقل می‌کنیم به مردم که این هم یک نمونه‌ای از برنامه‌های کوتاه مدت وعملیاتی ماست که در دست اقدام است.
 
معاونت مردم یاری تاکنون چه اقداماتی را برای بالا بردن سطح آمادگی مردم جهت مقابله با حوادث پرتوی انجام داده است؟
 
این نکته نکته دقیقی است، بحث ما هم همیشه این بوده است که آیا ما با ظرفیت‌های محدودی که در قرارگاه پدافند پرتوی داریم و با همین ساختاری که هم اکنون داریم آیا می‌توانیم بار مسئولیتی گسترده که به گستردگی مردم است را در5 استان هسته ای جلو ببریم، جوابش قطعاً نه می باشد، این ظرفیت ها این اجازه را به ما نمی‌دهد. بنابراین چه کاری باید انجام دهیم؟ ما باید از ظرفیت دستگا‌های دیگر استفاده کنیم، دستگاه‌هایی که با مردم ارتباط دارند، مثل هلال احمر که الان با گستره بسیار وسیعی از مردم در ارتباط هستند، صدا و سیما مخاطبین فراوانی دارد، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در قالب دانشجو، دانش آموز، اساتید و معلمین، مخاطبین فراوانی دارند، ما باید تمام ظرفیت های دستگاه های مختلف در ارتباط گیری با مردم را شناسایی کنیم و با توجه به ظرفیت محدودمان بار این مسئولیت را بین این دستگاه ها توزیع کنیم. به عنوان مثال برویم از هلال احمر بخواهیم که در طرح هر خانواده یک امداد گر که الان سیاست گذاری کرده و دارد با آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و دستگاه های مختلف ارتباط میگیرد و آموزش های خود را منتقل مینماید، سرفصل‌های آموزشی مد نظر قرارگاه پرتوی را در کنار سرفصل های خودش منتقل کند، این میشود یک ظرفیت، صدا و سیما یک ظرفیت، دبیران دفاعی و آموزش و پرورش یک ظرفیت، بیاییم برای آنها دوره آموزشی برگزار کنیم، بگوییم شما در کتاب دفاعی که دارید تدریس می کنید به سرفصل پدافند غیرعامل که رسیدید، صحبت از پدافند پرتوی که کردید، مثلاً این مطالب را به دانش آموزان پایه نهم بگویید، این مطالب را به متوسطه اول و دوم بگویید یا در دانشگاه ها یا ظرفیت امور مساجد ما امامان جماعت مساجد را جمع کنیم مطالب را به ایشان منتقل کنیم  واز آنها بخواهیم که به مخاطبین شان منتقل نمایند، یعنی هرجایی که ظرفیت برقراری ارتباط با مردم وجود داشته باشد ما باید شناسایی کنیم و سیاست ها و خواسته های خودمان را از مجاری آنها دنبال کنیم 
 
آیا تا کنون این اتفاق افتاده است؟
 
این دارد ترسیم میشود، بسیار مهم است که اول شما ظرفیت ها را بشناسید، بدانید کجا بیشترین ارتباط را با مردم دارند، بعضی اوقات شما تصور میکنید که فلان دستگاه ارتباط مردمی گسترده ای دارد ولی وقتی ورود پیدا می‌کنید متوجه می‌شوید که چنین چیزی نیست و فقط اسم است و در حد سیاست گذار می باشد. آنجاییکه در واقعیت ارتباط وجود دارد باید دنبال شود، مثل بسیج، شما میبینید بسیج در همه اصناف یک سازمان دارد تحت عنوان سازمان بسیج دانشجویی یا دانش آموزی یا سازمان بسیج پزشکان اینها ظرفیت‌هایی است که شما می‌توانید با اصناف مختلف ارتباط برقرار نمایید، فعلاً در فازی هستیم که به کمک قرارگاه های دیگر، این کاری که الان دارم عرض میکنم یک کار مشترکی است که شروع آن فعلاً با قرارگاه زیستی خورده، داریم کمک می‌کنیم به یکدیگر که اول این ظرفیت‌ها را شناسایی کنیم و سپس نه به صورت انفرادی که هر قرارگاه برود دوباره با این ظرفیت ها ارتباط بگیرد بلکه همه با هم سیاست هایمان را واحد کنیم و خواسته هایمان را از این دستگاه‌ها مشترک کنیم و یک بسته‌ای را به اینها ارائه نماییم، یعنی بگوییم که شما وقتی صحبت از پدافند نوین می کنید، پدافند نوین شامل شیمیایی، پرتوی و زیستی می شود. ما در مرحله‌ای هستیم که داریم این ظرفیت ها را شناسایی میکنیم، فاز بعدی بعد از شناسایی این ظرفیت ها، تولید محتوا متناسب با هر ظرفیت است یعنی به بسیج باید یک محتوا داده شود به گروه های دوام یک محتوا به دانش آموزان یک محتوا به دبیران دفاعی باید یک محتوا داده شود متناسب با مخاطبین باید محتوا تولید کنیم فاز بعدی تربیت نیروهایی است که می‌خواهند این محتوا را منتقل نمایند یعنی اینها گام به گام بایستی جلو برود تا ما بتوانیم فضای حداکثری را در مخاطبین مان ایجا کنیم  
 
 
 
 
پنل کاربری