قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
حوادث پرتویی و نحوه ی مقابله با آن
شناسه : 148885
تاریخ ارسال : 16:07 - 1395/01/15

مقدمه: امروزه خطرات ناشی از پرتوهای یون ساز از جمله عوارض انسانی آن، بر هیچ کس پوشیده نیست و با توجه به
بالا بودن آمار حوادث و بلایا در ایران چگونگی مدیریت آن امر بسیار مهمی به شمار م یرود.در این میان داشتن کادر
بهداشتی درمانی مجرب و کار آمد، ضروری و اجتناب ناپذیراست.هدف از ارائه این مقاله آشنا کردن جامعه ی پرستاران
با حوادث پرتویی و نحوه ی مقابله با آن در بحران ها می باشد.

دانلود متن کامل مقاله

پنل کاربری