قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
اصول و ملاحظات مربوط به برنامه ریزی و مدیریت انبارهای ذخیره سازی اقلام اساسی از منظر پدافند غیر عامل
شناسه : 148881
تاریخ ارسال : 15:38 - 1395/01/15

از جمله مباحث مشترک بین مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مسئله ذخیره سازی اقلام اساسی برای مواقع اضطراری و بحرانی است. به طوری که یکی از موضوعات مهم و حیاتی بعد از وقوع هرگونه حوادث طبیعی یا عمدی، موضوع تأمین اقلام اساسی مورد نیاز آسیب دیدگان است. بعد از وقوع هرگونه ناامنی به طور معمول نظام بازار و توزیع به دلیل صدمه دیدن تأسیسات و اماکن تجاری و خدماتی، آسیب دیدن راههای ارتباطی، سوء استفاده برخی از افراد و دلایل دیگر با شوک شدید مواجه شده و روند دسترسی مردم به اقلام اساسی با مشکل مواجه می شود. به همین دلیل مدیریت نظام توزیع اقلام اساسی در زمان وقوع جنگ یا مخاطرات دیگر برای رساندن بدون وقفه و به مقدار کافی برای کنترل و سر و سامان دادن اوضاع آشفته بسیار حائز اهمیت است در غیر اینصورت به دلیل شرایط نابسامان و عدم تعادل روحی و روانی مردم، مشکل اختلال در نظام توزیع شرایط را بسیار بغرنج تر         می نماید.

دانلود متن کامل مقاله

پنل کاربری