قرارگاه پدافند پرتویی
اطلاع رسانی
»
کارکردهای رسانه های جمعی در هنگام زلزله: مطالعه موردی عملکرد رادیو و تلویزیون ان.اچ.کی در زلزله سال 2011 ژاپن
شناسه : 4079180
تاریخ ارسال : 13:20 - 1395/09/20

بلایای طبیعی همیشه تهدیدی برای جان انسان ها بوده و هستند زلزله بسیاری ازکشورها وملت ها رادچار بحران می کند بحرانی که تامدتها آثار آن به لحاظ روانی وجسمی باقی میماند گرچه نمی توان از بروز این بلای طبیعی جلوگیری کرد اما میتوان تبعات آن را به حداقل رساند رسانه ها یکی ازتاثیرگذارترین ابزارهای ارتباطی در زمان بحران هستند و میتوان ازآنها درجهت کنترل و مدیریت بحران همچنین ایجاد آرامش و ثبات بین شهروندان استفاده کرد رسانه های جمعی مانند رادیو و تلویزیون گونه ای از رسانه اند که در زمان بحران نقش برجسته ای دراطلاع رسانی دقیق و بهنگام دارند بنابراین این پژوهش به مطالعه عملکرد رادیو و تلویزیون ان .اچ.کی در زلزله سال 2011 ژاپن پرداخته است.

سیستم هشداردهی خودکار از رادیو و تلویزیون، قطع برنامه های عادی و پرداختن به اخبار زلزله و سونامی، اطلاع رسانی درباره افراد گمشده، فعال کردن ایستگا های محلی و منطقه ای، پوشش برنامه زنده ازمحل حادثه و استقرار گیرنده درکمپ ها، اطلاع رسانی درباره نحوه زندگی روزمره زلزله زدگان، پخش برنامه برای ناشنواها، اطلاع رسانی برای ساکنین خارجی ژاپن و درسطح بین المللی ازجمله اقدامات ان اچ کی در زلزله و سونامی شرق ژاپن است که نشان دهنده طراحی، برنامه ریزی، آمادگی قبلی و وجود تیم مدیریت ارتباطات بحران برای به حداقل رساندن آسیب های زلزله است.

دانلود متن کامل مقاله...

پنل کاربری