قرارگاه پدافند پرتویی
بهداشت و درمان
»
راهنمای مصرف قرص یدید پتاسیم در حوادث پرتوی
شناسه : 148421
تاریخ ارسال : 19:24 - 1394/12/08

 

مقدمه:

در یک حادثه پرتوی ممکن است ید رادیواکتیو آزاد شود و از طریق هوا به صورت ابر رادیواکتیو باعث آلودگی خاک، سطوح، غذا و آب شود همچنین ممکن است بر روی پوست و لباس افراد نشست پیداکند و باعث پرتوگیری خارجی شود. این آلودگی به آسانی به وسیله شستشو با آب گرم و صابون قابل رفع می باشد. نوع دیگری از پرتوگیری که خطر بیشتری برای سلامت افراد دارد، وقتی اتفاق می افتد که ید رادیواکتیو استنشاق یا بلع شود، یا وقتی مواد آلوده به ید رادیواکتیو نظیر غذا، شیر یا آب مصرف شود. آلودگی داخلی هنگامی رخ می دهد که ید رادیواکتیو وارد بدن شود و در غده تیروئید تجمع یابد.

دانلود ادامه مقاله

پنل کاربری