قرارگاه پدافند پرتویی
بهداشت و درمان
»
رادیوبیولوژی، آسیب های پرتوی و درمان
شناسه : 147677
تاریخ ارسال : 13:55 - 1394/11/04
به‌این ترتیب، در فوریه 1896 کاربرد درمانی اشعه ایکس مطرح شد. تجربیات ناشی از کشف اشعه ایکس به کشف رادیواکتیویته توسط ‌هانری بکرل منجر شد. پس از کشف خاصیت رادیواکتیویته اورانیم،‌ پیرکوری و ماری‌کوری به ادامه تجربیات بکرل پرداختند، تلاش آن‌ها به کشف رادیوم و سپس سایر مواد رادیواکتیو منجر شد و بدنبال آن اثرات تشخیصی و درمانی پرتوهای ناشی از این مواد مطرح گردید.

آثار زیان بار پرتوهای ایکس و پرتوهای ناشی‌ از مواد رادیو اکتیو به زودی شناخته شد و درست پیش از فرا رسیدن قرن جدید مطالعه رادیوبیولوژی آغاز شد. شناخت این آثار خود سرآغاز فصل مصیبت بار آسیب‌هایی بود که پیشگامان استفاده از این پرتوها به آن دچار شدند.

از سوی دیگر پس از شکافت هسته اورانیم توسط اوتوهان فیزیکدان آلمانی در سال 1938 و سپس طرح اجرای واکنش زنجیره‌ای و پیش‌بینی ساخت بمب اتمی از واکنشهای هسته‌ای به‌وسیله لئوسیلارد فیزیکدان مجارستانی نخستین راکتور هسته‌ای در آمریکا در سال1942 آغاز به کار کرد و از سوی دیگر ساخت بمب اتمی در آمریکا و انفجار اتمی در شهرهای هیروشیما و ‌ناگازاکی در سال 1945 ماهیت حیرت انگیز این بمب‌ها و آثار مخرب ناشی از انفجار هسته‌ای را به ‌وضوح روشن ساخت.

امروزه خطرات ناشی از پرتوهای یون‌‌ساز، از جمله عوارض انسانی آن بر هیچکس پوشیده نیست. آثار زودرس و دیررس ناشی از این پرتوها بخصوص سندرم پرتوگیری حاد و سندرم پرتوگیری پوستی پس از انفجار هسته‌ای، یا حوادث ناشی از وسایل صنعتی پرتو‌زا و نیز در بیماران رادیوتراپی و همانند آن‌ها دیده می‌شود. به‌علت تعداد نسبتاً کم و انواع مختلف حوادث پرتوی، امکان تحقیقات گسترده بر روی این بیماران وجود ندارد. بیشتر تحقیقات بر روی درمان بیماران پرتوی بر اساس درمان بیماران با ضعف سیستم ایمنی و بیماران رادیوتراپی شده است. اگر چه از بررسی بازماندگان ژاپنی (انفجار بمب اتمی در هیروشیما و ‌ناگازاکی )، قربانیان حوادث تأسیسات هسته‌ای از جمله چرنوبیل اطلاعات مفیدی بدست آمده است.

بیشتر پرتوگیری‌های حاد بدن، به‌علت تابش گیری‌های خارجی و تعداد زیادی هم به‌علت تابش گیری‌های خارجی و آلودگی‌های داخلی به‌طور همزمان بوده است (آلودگی‌های ناشی از سزیم در حادثه گوئینیای برزیل).

امروزه پیشرفت فناوری هسته‌ای، استفاده از تاسیسات و نیروگاه‌های اتمی، موجب شده است تا هیچ کشوری نتواند ادعا کند از خطرات انرژی هسته‌ای مصون خواهد بود. شناخت صدمات ناشی از تابش‌های هسته‌ای و آشنایی با روش‌های تشخیصی و درمانی آن باید به نحو مطلوب آموزش داده شود تا پزشکان و پیراپزشکان مراکز درمانی آمادگی درمان آسیب‌های پرتوی را داشته باشند.

پنل کاربری