قرارگاه پدافند پرتویی
مقاله
»
ارزیابی تخریب قلب و خروج محصولات حاصل از شکافت طی حادثه DELOCA در زمان عدم حضور سیستم های برق اضطراری نیروگاه هسته ای بوشهر
شناسه : 4364486
تاریخ ارسال : 17:51 - 1397/02/10

چکیده مقاله:

از آنجایی که راکتور هسته ای بوشهر اولین راکتور قدرت (تیپ شرقی) کشور محسوب می شود و تاکنون در حوزه حوادث شدید در این راکتور کار چندانی صورت نپذیرفته شده است، لذا بمنظور مدیریت بحران و پدافند پرتویی موثر در راستای جلوگیری از بوجود آمدن حوادثی نظیر حادثه هسته ای فوکوشیما انجام چنین مطالعاتی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پس از مدل سازی راکتور توسط کدSCDAP/RELAP5 در اولین گام نتایج حالت St-St با نتایج FSARاین نیروگاه مقایسه شده تا از صحت مدل سازی صورت پذیرفته شده اطمینان حاصل شود. سپس با مدل سازی حادثه DELOCA در شرایط عدم وجود برق اضطراری به مطالعه تخریب قلب راکتور، میزان و نحوه خروج محصولات شکافت پرداخته شده است. در زمینه نو آوری این مقاله می توان به بسط نتایج FSAR تا زمان 25000 ثانیه، ارزیابی از نحوه خروج محصولات شکافت از قلب راکتور و هم چنین برآورد میزان تخریب قلب راکتور در انتهای مدل سازی اشاره کرد. در ادامه معرفی از چهار حوزه تقسیم مسیولیت، آشکار سازی و اندازه گیری، کاهش آلودگی رادیولوژیکی و مدیریت بحران در راستای مدیریت تهدیدات رادیولوژیکی صورت گرفته است.

دانلود متن کامل مقاله...

پنل کاربری