قرارگاه پدافند پرتویی
مقاله
»
مدلسازی نفوذ و انتشار مواد رادیواکتیو در پسمانگورهای نزدیک سطح در حالت لرزه ای
شناسه : 4079171
تاریخ ارسال : 10:46 - 1395/09/20

چکیده مقاله:

بررسی نفوذ و انتشار مواد رادیواکتیو در پسمانگورها به دلیل ملاحظات ایمنی بسیار با اهمیت است. به دلیل اهمیت بسیار بالای مواد رادیواکتیو از لحاظ ایمنی و مخاطرات احتمالی، لازم است قبل از استفاده و به کار بردن و کار کردن با این مواد به مطالعه پیرامون نحوه عملکرد آن ها در محیط های مختلف پرداخت. پسمانگورهای هسته ای نیز به دلیل اینکه محل انباشت مواد رادیواکتیو می باشند از لحاظ ایمنی و مخاطرات احتمالی برای انسان و محیط زیست، باید مورد مطالعه دقیق و کارشناسی قرار گیرند. میزان نفوذ و انتشار مواد رادیواکتیو در پسمانگورهای نزدیک سطح یکی از پارامترهایی است که از لحاظ ایمنی در طراحی مورد توجه قرار دارد. برای اطمینان یابی ایمنی و بررسی عملکرد صحیح پسمانگورها می توان از مدل سازی بهره جست. در این مسئله سعی شده با مدل سازی انتشار مواد رادیواکتیو در محیط های خاکی، به بررسی و تحلیل رفتار این مواد در محیط های بستر پسمانگور ها در حالت لرزه ای و مشاهده نتایج آن ها و انطباق این نتایج با الزامات آیین نامه‎های موجود پرداخته شود. روش مورد استفاده، روش عددی بر پایه معادلات کلی حاکم بر شرایط مسئله در محیط کامپیوتری است. دستاورد این تحقیق منجر به ارائه روش مدل سازی مطالعه انتشار مواد رادیواکتیو در پسمانگور ها شد که می تواند راه گشای مطالعات آتی در این زمینه قرار گیرد. همچنین به کمک داده های حاصل از این پژوهش می توان به اعتبار سنجی علمی عملکردهای پسمانگورهای طراحی شده در شرایط عادی و اضطراری پرداخت و عملکرد پسمانگورهای طراحی شده را در شرایط مختلف بررسی و پیش بینی نمود.

دانلود متن کامل مقاله...

پنل کاربری