قرارگاه پدافند پرتویی
مقاله
»
الگوی مدیریت مراکز درمانی در برخورد با حوادث پرتوی
شناسه : 4079169
تاریخ ارسال : 10:36 - 1395/09/20

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از فناوری هسته ای در زمینه های مختلف صنعتی، علوم پایه و پزشکی در بسیاری از کشورها گسترش یافته و به همین دلیل وقوع حوادث هسته ای و مصدومیت های ناشی از آن محتمل است.آمادگی یکی از مراحل مهم چرخه مدیریت بحران بوده و برنامه ریزی نیز از ابزارهای مهم آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه است و بیمارستان ها به عنوان مراکز ثابت و تخصصی ارائه خدمات بهداشتی درمانی با در اختیار داشتن امکانات و پرسنل مجرب از اجزای مهم فرایند پاسخ به حوادث غیرمترقبه محسوب می شوند .هدف اصلی از انجام این تحقیق،ارتقاء توان مدیریتی در برخورد با بحران های ناشی ازحوادث هسته ای از طریق برنامه ریزی جامع،یکپارچه و هدفمند برای مراکزی است که نقش درمان مصدومین ناشی از مواجهه یا آلوده با مواد رادیواکتیو و شیمیایی را ایفا می کنند.روش تحقیق: روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق؛ با استفاده از مشاهدات تجربی، مطالعات کتابخانه ای از جمله انتشارات رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی، استفاده از نظرات خبرگان به کمک مصاحبه،بارش افکار ونظرسنجی با تکنیک دلفی چند مرحله ای و همچنین تکنیک بارش افکار انجام گردید. یافته ها: در این پژوهش؛ استاندارد ها و شاخصه های مطلوبیت مراکز درمانی برای مدیریت بحران های هسته ای شناسایی شد که عبارتند از : برنامه ریزی و تدوین پروتکل اجرایی مقابله با حوادث هسته ای،ایجاد ساختار فیزیکی مناسب، تدارک تجهیزات لازم،وجود داروهای مورد نیاز، بکارگیری نیروی انسانی ماهر به تعداد لازم، ایجاد کمیته های بیمارستانی فعال در حوادث غیرمترقبه

دانلود متن کامل مقاله...

پنل کاربری