قرارگاه پدافند پرتویی
مقاله
»
ارزیابی عملکرد مدیریت بحران در حادثه فوکوشیما ودرس های حاصل از تحلیل ایمنی حادثه
شناسه : 4078719
تاریخ ارسال : 11:22 - 1395/09/17

حادثه فوکوشیما در مارس 2011 در ژاپن که با وقوع یک رخداد طبیعی زلزله درنزدیکی سواحل شمال غربی ژاپن و در پی آن برخورد امواج بلند سونامی به سواحل ژاپن همراه بود، موجب تلفات جانی و مالی گسترده ای در ژاپن شد ولی آنچهژاپن و جامعه بین المللی را به شدت نگران کرد وقوع شرایط اضطراری و حادثه در واحدهای نیروگاه فوکوشیما بود. حادثه فوکوشیما دایچی در میان یک فاجعه منطقه ای رخ داد که طی آن بیشترین تعداد مرگ انسانها و نابودی تاسیساتزیربنایی شهری بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. زلزله و سونامی علاوه بر دشوار ساختن مدیریت حادثه در سایت نیروگاه مانع تلاش های مقابله با شرایط اضطراری در بیرون از سایت شده بود. حادثه در نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی، هشدار مجددی به جوامع بشری بود که هرگز نباید علیرغم تمامی تمهیدات ایمنی ملحوظ شده، ریسک وقوع حوادث را در صنایع بزرگ تکنولوژیک و پیچیده نظیر نیروگاه های هسته ای نادیده گرفت. یک درس نمونه از این حادثه آن بود که بایستی تلاش های انجام شده در جهت ارتقاء طراحی ایمنی و نیز شناسائیمخاطرات به چالش کشاننده سیستم های ایمنی این گونه تاسیسات تداوم یابد. بویژه می باید رخداد های طبیعی سهمگین که انتظار وقوع آنها بسیار اندک است در فهرست مخاطرات محتمل ملحوظ و پیش بینی لازم برای مقابله با شرایط کاملاًغیرعادی حاصل از آنها به عمل آید. در کنار الزام برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث در نیروگاه های هسته ای بایستی ارتقاء هشیاری صنعت هسته ای نسبت به تکرار وقوع حوادث و ارتقاء آمادگی برای شرایط اضطراری و بهبود دستورالعمل های مدیریت بحران در حوادث مشابهبا دقت خاصی تبیین شود. بکارگیری درس های حاصل از تحلیل ایمنیو ریشه یابی حادثه فوکوشیما نه تنها بایستی وقوع یک حادثه فوکوشیمای دیگر را مانع شود بلکه بایستی مانع وقوع هرحادثه دیگر در نیروگاه های هسته ای در جهان گردد چرا که در دنیای بهم پیوسته کنونی وقوع یک حادثه در هرنقطه ازجهان (چه هسته ای و چه غیر هسته ای) همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در مقاله حاضر ضمن ارائهارزیابی عملکرد مدیریتیبحران حادثه، نتایج تحلیل ایمنی انجام شده توسط نهاد های معتبر بین المللی شرح، دلایل و ریشه های وقوع حادثه فوکوشیما و درس هایی که دنیا بایستی از این حادثه بگیرد ارائه شده است

دانلود متن کامل مقاله...

پنل کاربری