قرارگاه پدافند پرتویی
چند رسانه ای »
عکس
»
مانور دورمیزی رزمایش پدافند پرتوی بوشهر
شناسه : 147830
تاریخ ارسال : 23:51 - 1394/11/10