قرارگاه پدافند پرتویی
چند رسانه ای »
عکس
»
صبح گاه مشترک نیروی های عمل کننده در مانور پدافند پرتوی بوشهر
شناسه : 147826
تاریخ ارسال : 23:38 - 1394/11/10