قرارگاه پدافند پرتویی
اسناد و کتاب
»
نشریه شماره 4
شناسه : 4234570
تاریخ ارسال : 15:17 - 1395/12/15

 

 

در این شماره می خوانید:

سخن سردبیر...

مصاحبه با جواد افشار...

رزمایش پدافند پرتوی حضرت روح الله(ره)...

تعیین دز دریافتی مردم در حوادث پرتوی با روش EPR دزیمتری...

معرفی محصول( خودروی پایش گاما)...

سلسله مباحث آموزشی ( معرفی کمیت های پرتو)...

معرفی سند...

اخبار پرتوی...

دانلود نشریه

 

 

 

 

پنل کاربری