قرارگاه پدافند پرتویی
اخبار
»
پخش خبر رزمایش پرتوی در بخش خبر نیمروزی شبکه یک سیما
شناسه : 4549648
تاریخ ارسال : 11:56 - 1398/02/18

بخش خبری نیم‌روزی شبکه یک سیما، برگزاری رزمایش پرتوی شهدای خلیج فارس را تحت پوشش خبری خود قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنل کاربری