قرارگاه پدافند پرتویی
اخبار
»
تصاویری از برگزاری رزمایش پرتوی شهدای خلیج فارس
شناسه : 4545765
تاریخ ارسال : 11:33 - 1398/02/12

تصاویری از برگزاری رزمایش پرتوی شهدای خلیج فارس با سناریوی از پیش تعیین شده در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنل کاربری