قرارگاه پدافند پرتویی
اخبار
»
تخلیه دریایی اهالی روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر در رزمایش پرتوی شهدای خلیج فارس
شناسه : 4545754
تاریخ ارسال : 11:17 - 1398/02/12

طبق سناریو رزمایش، تعدادی از اهالی روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر از طریق دریا تخلیه می‌گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنل کاربری