قرارگاه پدافند پرتویی
اخبار
»
حوزه‌های تخصصی پدافند پرتوی سازمان پدافند غیرعامل
شناسه : 4486561
تاریخ ارسال : 10:51 - 1397/10/25
قرارگاه پدافند پرتوى در نظر دارد تا از ظرفیت علمى و صنعتى کشور جهت پیشبرد اهداف و راهبردهاى تعیین شده استفاده نماید، بدین منظور آمادگى دارد در موضوعات تخصصى ذیل براى ارتقاء و بوم ىسازى دانش و صنعت پدافند پرتوى حمایت نماید.
 
شماره تماس: 25935347-021
 
ایمیل: partovi.news@gmail.com