قرارگاه پدافند پرتویی
اخبار
»
فرماندار کاشان: برگزاری رزمایش پرتوی حضرت روح الله عامل ارتقاء آمادگی دستگاه های شهرستان در مقابله با حوادث پرتوی بود.
شناسه : 4278025
تاریخ ارسال : 16:04 - 1396/07/24

در اولین سالگرد برگزاری رزمایش پرتوی حضرت روح الله، فرماندار محترم شهرستان کاشان در دیدار با معاونین اطلاعات و عملیات وآموزش و پژوهش قرارگاه پدافند پرتوی کشورضمن اشاره به دستاوردهای مفید برگزاری رزمایش کاشان در ارتقاء سطح آمادگی دستگا های شهرستان جهت مقابله با حوادث پرتوی تأکید کرد، می توان با تهیه برنامه های مناسب عملیاتی، نسبت به حفظ و ارتقاء آمادگی های ایجاد شده اقدام نمود. در ادامه این نشست معاون اطلاعات و عملیات قرارگاه پدافند پرتوی با اشاره به این مطلب که حفظ و ارتقاء آمادگی دستگاه های مسئول در مدیریت بحران های پرتوی شهرستان از اولویت های کاری قرارگاه پدافند پرتوی می باشد، بیان داشت که با اقداماتی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی جهت کارگروه های تخصصی نه گانه، برگزاری مانورهای دور میزی و همچنین رزمایش های میدانی مصنوعی می توان در این مسیر گام برداشت. همچنین معاون آموزش و پژوهش قرارگاه پدافند پرتوی در ادامه گفت: مهمترین موضوع در حوادث پرتوی، آگاهی و آمادگی ذهنی افراد برای انجام مأموریتهای محوله در راستای مدیریت و کنترل حادثه می باشد و برهمین اساس آموزش های مستمر و تمرینات دور میزی سهم بسزایی در ایجاد این آمادگی در دستگاه های مسئول دارند. وی با ارائه برنامه 6 ماهه، پیشنهاد آموزش کارگروه ها و تمرینات تخصصی دور میزی برای مسئولین قرارگاهاای تاکتیکی کاشان را تا پایان سال 96مطرح نمود.

گفتنی است رزمایش پرتوی حضرت روح اله (ره) در تاریخ 95/7/4 با حضور ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل در اطراف سایت شهید احمدی روشن در منطقه عمومی کاشان برگزار گردید. در این رزمایش که با مشارکت استانهای تهران، اصفهان، قم و لرستان انجام گرفت 10 کارگروه عملیاتی به ریاست فرماندار ویژه کاشان فعالیت خود را جهت انجام کامل رزمایش آغاز کردند.

پنل کاربری